YMCA, Karpatska 2 Bratislava, Slovakia

O Nás


Vlastníkom objektu YMCA v Bratislave je občianske združenie YMCA na Slovensku, ktoré je súčasťou medzinárodnej organizácie YMCA.

YMCA je najstaršia (založená v roku 1844 v Anglicku), najväčšia a najrozšírenejšia mládežnícka organizácia. V 119 krajinách sveta má cez 58 miliónov členov. Usiluje sa o harmonický rozvoj človeka, jeho ducha, duše a tela (ako symbolizuje červený rovnostranný trojuholník, ktorý má YMCA vo svojom znaku). Je otvorená všetkým ľuďom bez rozdielu rasy, pohlavia, náboženského vyznania, sociálneho postavenia, fyzických aj duševných schopností.
Viac na www.ymca.sk www.ymcaeurope.com www.ymca.int.

V súčasnosti sú výnosy z komerčných aktivít spoločnosti YMCA building s.r.o. (správca objektu) použité najmä na opravy, údržbu a rekonštrukciu spravovaného objektu. V menšej miere sú smerované na podporu práce s deťmi a mládežou.

YMCA building s.r.o. YMCA na Slovensk